පුවත්

 • සිසිලන කුළුණේ පුළුල් යෙදුම්

  සිසිලන කුළුණු මූලික වශයෙන් උණුසුම, වාතාශ්‍රය සහ වායු සමීකරණ (HVAC) සහ කාර්මික අරමුණු සඳහා යොදා ගනී. එය සිසිලනය අවශ්‍ය පද්ධතිවල පිරිවැය and ලදායී හා බලශක්ති කාර්යක්ෂම මෙහෙයුමක් සපයයි. කාර්මික පහසුකම් 1500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔවුන්ගේ පැල සිසිල් කිරීම සඳහා විශාල ජල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි. HVAC ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • සිසිලන කුළුණ සඳහා ජල පිරිපහදු පද්ධතිය

  කාර්මික සමාගම් සඳහා එහි පහසුකම් සඳහා සිසිලන කුළුණක් භාවිතා කිරීම සඳහා, කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලියක් සහ දීර් equipment උපකරණ සේවා කාලය සහතික කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් යම් ආකාරයක සිසිලන කුළුණ ජල පිරිපහදු ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ. සිසිලන කුළුණේ ජලය පිරිපහදු නොකළහොත් කාබනික වර්ධනය, අපිරිසිදු වීම, පරිමාණය සහ විඛාදනය සිදුවිය හැක.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • සිසිලන කුලුනු පිළිබඳ මූලික හැඳින්වීම

  සිසිලන කුළුණ යනු තාපන හුවමාරුකාරකයක් වන අතර එහි ඇතුළත ජලය හා වාතය අතර සම්බන්ධතා මගින් තාපය ජලයෙන් ඉවත් වේ. සිසිලන කුළුණු ජල පිරිපහදු, රසායනික කම්හල්, විදුලි බලාගාර, වානේ මිල් ...
  වැඩිදුර කියවන්න